המטרות שלנו

  • לאפשר פגישות בין הדור האחרון של ניצולי השואה לבין הדור הצעיר.
  • להחזיק את זיכרון השואה בחיים, ולהעבירו הלאה לדור הצעיר.
  • לפעול נגד האנטישמיות על כל צורותיה.
  • לחזק את יחסי ישראל-גרמניה באמצעות חילופי משלחות ופרויקטים נוספים.


תפיסת העולם של יוזמת ה27 בינואר בע"מ