ראיונות-מפגשים אישיים

צעירים מתשאלים ניצולי שואה-אנחנו יכולים לומר מנסיון, כי השיחות הללו בעלות השפעה עמוקה על שני הצדדים.

לשמוע סיפורים אישיים ישירות מניצולי השואה, זה בשביל האנשים הצעירים, משמעותי פעמים רבות בצורה נחרצת יותר מאשר קריאה של נתונים יבשים בספרי ההיסטוריה. הפגישות מאפשרות לצעירים לפתח ולקבל תפיסות עולם חדשות.

ניצולי השואה שמחים מאד ברוב המקרים, כשהם רואים את הצעירים פועלים בארגון, אשר מרצון חופשי מתעמתים עם העבר. תהליך זה נותן תקווה ומביע כבוד והערכה לסיפורים החיים של הניצולים.

מגוון שיחות עם ניצולי השואה לבחירה וצפייה: